รอบรู้เรื่องต้นไม้: ไม้ประดับดูดสารพิษ ยางอินเดีย

รอบรู้เรื่องต้นไม้: ไม้ประดับดูดสารพิษ ยางอินเดีย

ยางอินเดีย Rubber Plant เป็นไม้ประดับที่รู้จักในเมืองไทยมานานแล้ว เป็นพรรณไม้ขนาดใหญ่ ถ้าปลูกกลางแจ้งจะสูงไม่มากนัก ถึงแม้จะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็เจริญเติบโตได้ในสภาพที่แสงน้อย ปลูกง่ายทนทาน มิหนำซ้ำยังมีคุณสมบัติดีเด่นในการดูดสารพิษจากอากาศภายใน อาคารได้ดีเยี่ยม ยางอินเดียมีลำต้นตั้งตรง ลักษณะเด่นอยู่ที่ใบ มีลักษณะกลมรีปลายแหลม ใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมันวาวดูสวยงาม ปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ในบรรดาต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยกันแล้ว ยางอินเดีย เป็นไม้ประดับภายในอาคารที่น่าสนใจ เพราะเจริญเติบโตได้ดีถึงแม้จะมีแสงน้อย ปลูกง่าย ทนทาน ต้องการน้ำไม่มาก แต่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นพืชที่คายความชื้นได้มาก และที่สำคัญเป็นพืชที่สามารถดูดสารพิษช่วยฟอกอากาศภายในบ้านและสำนักงานได้อย่างดีเยี่ยม

ยางอินเดีย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ficus Robusta อยู่ในวงศ์ MORACEAE และมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย หมู่เกาะมลายู ชอบแสงแดดจัด เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก ไม่ชอบชื้นแฉะ แต่ก็อย่าปล่อยให้ดินแห้งจนเกินไป เนื่องจากมีใบที่สวยงาม จึงควรหมั่นใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาด เช็ดใบเพิ่มความชุ่มชื่น ใบจะเป็นมันวาว ให้ปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรดทุก 1-2 เดือน เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือปักชำ เป็นต้นไม้ที่มีอัตราการดูดสารพิษในระดับมาก

 

ที่มา : ไม้ประดับดูดสารพิษ ยางอินเดีย. (https://www.panmai.com/Pollution/Pollution_08.shtml)

ผู้จัดทำ :
ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
อภิรดี เสียมศักดิ์, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on