ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

Script Writer
ปัทมพร สุขเกษม, วิทยากรปฏิบัติงาน กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2018-12
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพปก