ติดต่อห้องสมุด

หอสมุดรัฐสภา

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 0-2242-5900 ต่อ 5711, 5721

โทรศัพท์ (เคาน์เตอร์บริการ) : 0-2242-5900 ต่อ 5714-15
โทรสาร: 0-2242-5990
อีเมล: [email protected]


เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 นาฬิกา
ปิดบริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS

ใช้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (BTS) ลงสถานีสะพานควาย (N7) ทางออก ถนนพหลโยธิน ป้ายรถประจำทางสถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย ใช้รถโดยสารสาย 3 มายังถนนประดิพัทธ์ ถนนทหาร และถนนสามเสน ลงป้ายรัฐสภา

รถไฟฟ้า MRT

ใช้รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) สายสีน้ำเงิน ลงสถานีบางโพ (BL09) ทางออก ท่าเรือบางโพ ลงเรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือเกียกกาย หรือ ทางออก สถานีดับเพลิงบางโพ ใช้รถโดยสารสาย 32 มาลงยังป้ายรถประจำทางกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เดินต่อประมาณ 3 นาที    

เรือ

ลงเรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือเกียกกาย เดินต่อประมาณ 3 นาที

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทาง สาย 3, 16, 32, 33, 49, 64, 65, 66 ลงป้ายรัฐสภา

TH