สารบัญหนังสือคัดสรร ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : มีนาคม 2564

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2564
เดือน :
03
จำนวนหน้า :
50

 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือหมวดปรัชญา ศาสนา (B)

ฝึกใจง่าย ๆ เก่งได้อีก

คำสำคัญ: ฝึกใจ, ฝึกจิต, Mindfulness

[BQ 5630.S2 ว233ฝ 2562]

 

วิธีพูดกับคนเพื่อรับมือหรือโต้กลับ ทุกสถานการณ์พูดและไม่ให้เสียเปรียบหรือตกเป็นรองใครโดยใช้ศิลปะ “ทังก์ฟู”

คำสำคัญ: วิธีพูดกับคน, ทังก์ฟู, ความขัดแย้ง, ความร่วมมือ

[BF 637.V47 ฮ168ว 2562]


หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ (D)

ราชสำนักรัชกาลที่ 6

คำสำคัญ: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, รัชกาลที่ 6, ราชสำนักฝ่ายใน, มหาดเล็ก, คนหลวง, กฎมณเฑียรบาล, ว.ป.ร., โขนบรรดาศักดิ์, สุนัขทรงเลี้ยง

[DS 583 ว192ร 2561]

 

เจ้าฟ้า เจ้าชาย ในพระพุทธเจ้าหลวง

คำสำคัญ: พระราชโอรส, กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช, กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์, กรมพระนครสวรรค์วรพินิต, กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน, เจ้าฟ้าจักรพงศภูวนาถ, กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ, กรมพระยาชัยนาทนเรนทร, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

[DS 582 ศ336จ 2559]

 

ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

คำสำคัญ: ชุมชนดั้งเดิม, เมืองเก่า, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคใต้, กรุงเทพมหานคร, อัตลักษณ์ชุมชนดั้งเดิม

[DS 568 ช622 2562]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้, สังคมศึกษา, ศตวรรษที่ 21

[H 62.5.T5 ว651ก 2561]

 

ISIS : เจาะลึกกองกำลังรัฐอิสลาม

คำสำคัญ: กองกำลังรัฐอิสลาม, ISIS, เชค, ซอฮวะฮ์, อัศซาด, นักรบญิฮาด, อัดเดาละฮ์, เข้ารีต

[HV 6433.I722 ว987อ 2558]

 

เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

คำสำคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, ความพอเพียง, ทฤษฎีใหม่, ยุคไทยแลนด์ 4.0, กรอบยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

[HD 75.7 ศ854 2561]

 

การสิ้นสุดของสิ่งหนึ่ง คือ การเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอ

คำสำคัญ: ฟาสต์ฟู๊ดธุรกิจ, สุขนิยมธุรกิจ

[HF 5415 ห161ก 2558]

 

China 5.0 : สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI

คำสำคัญ: สีจิ้นผิง, สีโคโนมิกส์, One Belt One Road, หุ่นยนต์

[HC 427.95 อ648ช 2561]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561

คำสำคัญ: การกระจายอำนาจ, การบริหารราชการส่วนภูมิภาค, การปกครองท้องถิ่น, พรรคไทยรักไทย, ระบบราชการ, คสช., ความขัดแย้ง

[JS 7153.3.A2 ศ734พ 2562]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดประจำปี พ.ศ. 2562

คำสำคัญ: คำวินิจฉัย, ศาลปกครองสูงสุด, แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2562, คดีพิพาท

[KE 152 ศ365น 2563]

 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ

คำสำคัญ: สัญญาทางปกครอง, การพัสดุ, กฎหมายแพ่ง, ฝ่ายปกครอง, การบริหารงานพัสดุภาครัฐ, การจัดซื้อจัดจ้าง, การอนุญาโตตุลาการ

[KE 71 ส839ห 2562]

 

ฮันส์ เคลเซ่น และทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย

คำสำคัญ: ฮันส์ เคลเซ่น, ทฤษฎีบริสุทธิ์, จอห์น ออสติน, ปทัสถานกฎหมาย, จิตวิทยากฎหมาย

[KC 1 ส861ฮ 2562]

 

นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์

คำสำคัญ: นิติเวชศาสตร์, กฎหมายการแพทย์, ชันสูตรพลิกศพ, พระราชบัญญัติ, นิติวิทยาศาสตร์

[KP 21 น589 2562]

 

ร่างสัญญาธุรกิจ

คำสำคัญ: สัญญาธุรกิจ, คู่สัญญา, อารัมภบท, หนี้, นิติกรรม, ทรัพย์สิน, หลักประกัน, การระงับข้อพิพาท

[KS 36.2 อ151ร 2562]

 

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

คำสำคัญ: วิธีพิจารณาความแพ่ง, อุทธรณ์, ฎีกา, การอุทธรณ์, จำนวนทุนทรัพย์, ข้อที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์, การทุเลาการบังคับ, คำฟ้องอุทธรณ์

[KT 63 อ353ค 2562]

 

กฎหมายทรัพย์สินความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป

คำสำคัญ: กฎหมายทรัพย์สิน, สิทธิในทรัพย์สิน, ทรัพย์สิทธิ, การจำแนกทรัพย์สิน, นิติกรรม

[KS 53.1 อ623ก 2562]


หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Q)

ต้นไม้ลดฝุ่น PM 2.5

คำสำคัญ: รูปแบบการปลูก, ต้นไม้, ฝุ่น, PM 2.5, ไม้ต้น, ไม้พุ่ม, ไม้เถา, ปาล์ม, ไผ่, มลพิษ

[QK 85.3.T5 ร431ต 2563]


หนังสือหมวดเรื่องสั้น

วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 : สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย

คำสำคัญ: วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2563, วรรณกรรมการเมือง, เรื่องสั้น, บทกวี, รางวัลพานแว่นฟ้า

[SC ว242ว 2563]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

โครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์

คำสำคัญ: การบริหารจัดการสิทธิ, วงโคจรดาวเทียม, คลื่นความถี่, ดาวเทียมสื่อสาร, กิจการดาวเทียม

[ว HE 9721.T5 ภ668ค 2563]

 

บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบของกฎหมายเพื่อปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

คำสำคัญ:    บทบาทของรัฐสภา, การประเมินผลกระทบของกฎหมาย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560, การปฏิรูปกฎหมาย

[ว KD 211.2 ส852บ 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานประจำปี กรมบังคับคดี 2562

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, กรมบังคับคดี, สถาบันพัฒนาการบังคับคดี, สำนักงานเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, การบังคับคดีแพ่ง

[ยธ 05 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

คำสำคัญ: สำนักงานกิจการยุติธรรม, รายงานประจำปี 2562, แนวทางป้องกันอาชญากรรม, กฎหมายโทษประหารชีวิต, ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม, กฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล

[ยธ 09 1.1 2562]

 

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำสำคัญ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562, ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ความครอบคลุมสิทธิหลักประกัน, บริการสุขภาพ

[สธ 11 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, ชาวไร่อ้อย, อ้อย,โรงงานน้ำตาล, น้ำตาลทราย

[อก 06 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

คำสำคัญ: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, รายงานประจำปี 2562, ตราไปรษณียากร

[บษ 33 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

คำสำคัญ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, รายงานประจำปี 2562, ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

[สบ 22 1.1 2562]

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การปฏิรูปกฎหมาย, นักกฎหมายภาครัฐ, ความเห็นทางกฎหมาย

[นร 09 1.1 2562]