สารบัญหนังสือคัดสรร ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 : พฤษภาคม 2564

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2564
เดือน :
05
จำนวนหน้า :
48

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ (D)

แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คำสำคัญ: การพัฒนาสู่ความยั่งยืน, กษัตริย์นักพัฒนา, มูลนิธิชัยพัฒนา, แนวพระราชดำริการพัฒนา, เศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฎีใหม่, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

[DS 586 ภ671น 2563]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

We the people ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ระบบภาษีไทย

[HJ 4629 ว811 2562]

 

อยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR

คำสำคัญ: OKR, แนวคิด OKRs

[HD 62.15 ว364อ 2562]

 

โอกาสแห่งอนาคต เป็นของคนเข้าใจเศรษฐกิจเท่านั้น

คำสำคัญ: ชาไข่มุก, eSports, LGBT, พ.ร.บ. คู่ชีวิต, ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์, สังคมผู้สูงอายุ, ฝุ่นจิ๋ว, หุ่นยนต์, อุบัติเหตุบนท้องถนน, ความรุนแรงในโรงเรียน, ทองคำของหลวงตาบัว, การส่งออกอัญมณี, ศาสตร์พระราชา, รัสเซียเวิล์ดคัพ 2018, Coding, ไขมันทรานส์, การดื้อยาปฏิชีวนะ, ขยะพลาสติก, อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต, Brexit, สงครามการค้าสหรัฐอเมริกา-จีน, ฟุตบอลโลก

[HD 30.22 ส723อ 2562]

 

วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา

คำสำคัญ: การวิจัยพลวัต, วิธีคิดเชิงซ้อน

[HN 700.55.Z9C6 อ624ว 2562]

 

เพิ่มยอดขายด้วย Facebook รุกด้วย Line OA ขยายด้วย Google

คำสำคัญ: Facebook, Line OA, Google, Online Marketing, เว็บไซต์

[HF 5415.1265 อ778พ 2562]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

เรื่องเด่นอยากเล่า 5 : การมีส่วนร่วมของประชาชน

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การให้บริการสาธารณะ, People’s Audit, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สิ่งแวดล้อม

[JS 7153.3.A6P82 ล896ร 2563]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

ระบบศาลและการพิจารณาของศาลในทางกฎหมายมหาชน

คำสำคัญ: ระบบศาล, กฎหมายมหาชน, องค์กรตุลาการ, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลปกครอง, องค์กรทั่วไปของรัฐ, องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

[KE 153 ธ662ร 2563]

 

การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน

คำสำคัญ: คำพิพากษา, ภาษาเขียน

[KC 21 พ993ก 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวนของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

คำสำคัญ: การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะกรรมาธิการการกฎหมาย, สอบสวน, คำชี้ขาด, สิทธิมนุษยชน, ความเห็นแย้ง, ระบบสอบสวนคดีอาญาตามมาตรฐานสากล, สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

[KU 13 ส226ร 2563]

 

เปรียบเทียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 กับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

คำสำคัญ: ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร, ประธานสภา, กรรมาธิการ, การเปิดอภิปรายทั่วไป, การประชุม, กระทู้ถาม

[KD 265 ส876ป 2563]

 

คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

คำสำคัญ: เอกสารวิชาการ, การอ้างอิง, บรรณานุกรม, รายงานวิจัย

[KD 273.3 ส226ค 2563]

 

กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์

คำสำคัญ: คอมพิวเตอร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์, ไซเบอร์, อาชญากรรมไซเบอร์, ความผิดบนอินเทอร์เน็ต, การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สงครามไซเบอร์

[KR 113 ส687ก 2563]

 

รวมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า : ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

คำสำคัญ: การแข่งขันทางการค้า, พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560, ส่วนแบ่งตลาด, กำหนดขอบเขตตลาด, การรวมธุรกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจ, คำวินิจฉัยล่วงหน้า, ธุรกิจแฟรนไชส์, การรับฟังความคิดเห็น, การค้าที่ไม่เป็นธรรม, การดำเนินคดี, ข้อเท็จจริง, ค่าธรรมเนียม

[KK 43 ค121ร 2563]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย: 1,000 คำศัพท์ที่ควรรู้

คำสำคัญ: ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย, ไวยากรณ์, คำศัพท์, สำนวนสุภาษิตกฎหมาย, ภาษาลาติน

[PE 1116.L3 น696ภ 2563]


หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)

คู่มือเรียนและใช้งาน mobile & wireless networks lab with IoT ฉบับสมบูรณ์

คำสำคัญ: ระบบปฏิบัติการ, Windows, Linux, Wireless Local Area Networks, WLAN, Access Point, Wireless Router, P2P, P2MP, Bluetooth, NFC, Smart Plug, PLC, WPAN, WSN, loT, Internet of Thing, Cellular Networks

[TK 5105.78 จ217ค 2563]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาไทย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU)

คำสำคัญ: รัฐสภาไทย, เกณฑ์และตัวชี้วัด, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ระบบรัฐสภา, ระบอบประชาธิปไตย, หลักธรรมาธิบาล, สหภาพรัฐสภา, Inter-Parliamentary Union, IPU, นโยบายระหว่างประเทศ, สภากาแฟ, ความโปร่งใส

[ว KD 224.2 ถ282ก 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

บทบาทหน้าที่กรมการปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสำคัญ: กรมการปกครอง, โรคติดเชื้อ, ไวรัสโคโรนา 2019, COVID-19, ผู้ติดเชื้อไวรัส, จีน, ไทย, การเยียวยา, การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

[มท 03 3.1 616.91 2563]

 

รายงานประจำปี 2562 กรมการปกครอง

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, กรมการปกครอง, โครงการจิตอาสาพระราชทาน, จังหวัดชายแดนใต้, ศูนย์ดำรงธรรม

[มท 03 1.1 2562]

 

ความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนไทย Financial Literacy รายงานการพิจารณาศึกษาคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

คำสำคัญ: วิกฤตทางการเงิน, หนี้ครัวเรือน, ธนาคารโลก, การออมเพื่อการเกษียณ, Financial Literacy, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประเทศไทย

[สว 29 7.3 332.024 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอทิศทางประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด 19 ในด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

คำสำคัญ: การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม, โควิด 19, โครงสร้างภาคการผลิต,โครงสร้างการค้าของไทย, ชีวิตวิถีใหม่, New Normal

[สว 09 7.3 614.58 2563]

 

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563) ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

คำสำคัญ: คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สรุปผลการดำเนินงาน 2562-2563

[สว 09 1.2 2563]

 

COVID-19 : ผลกระทบต่อความมั่นคงคณะกรรมาธิการ การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

คำสำคัญ: ผลกระทบต่อความมั่นคง, คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ, CIVID-19, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

[สว 10 7.3 614.58 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้บริการคนพิการของสายการบินภายในประเทศ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

คำสำคัญ: กระทรวงคมนาคม, บริการขนส่ง, บริการในอาคาร, สถานที่, ยานพาหนะ, หลักความเสมอภาค, หลักความเท่าเทียมกัน, การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย พ.ศ. 2553, คนพิการ, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

[สว 18 7.3 362.1 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

คำสำคัญ: การอาชีวศึกษา, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, คุณวุฒิวิชาชีพ, หลักสูตรฐานสมรรถนะ, Eastern Economic Corridor, EEC

[สว 18 7.3 375.6 2563]

 

รายงานความก้าวหน้าการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง การคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

คำสำคัญ: การปฏิรูปประเทศด้านสังคม, การคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์, อนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์, กลุ่มชาติพันธุ์, วิถีชีวิตชาวเล, วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง, เขตวัฒนธรรมพิเศษ, การมีส่วนร่วม

[สว 18 7.5 305.8 2563]