สารบัญวารสารคัดสรร ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 : ตุลาคม 2565

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2565
เดือน :
10
จำนวนหน้า :
34


คลิกที่ชื่อวารสารเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หมวดกฎหมาย

จุลนิติ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2565

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 23 ฉบับที่ 69 กันยายน-ธันวาคม 2564

 

หมวดรัฐศาสตร์

รัฐสภาสาร ปีที่ 70 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2565

รัฐสภาสาร ปีที่ 70 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2565

วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

สารวุฒิสภา ปีที่ 30  สิงหาคม 2563

 

หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

ดอกเบี้ย ปีที่ 42 ฉบับที่ 492 มิถุนายน 2565

 

หมวดสังคมศาสตร์

การเงินธนาคาร ฉบับที่ 485  กันยายน 2565

ดอกเบี้ย ปีที่ 42  ฉบับที่ 495 กันยายน 2565

วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine ปีที่ 20 ฉบับที่ 237 กันยายน 2565

วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine ปีที่ 20 ฉบับที่ 238 ตุลาคม 2565

วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร ปีที่ 41 ฉบับที่ 492 กันยายน 2565

วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร ปีที่ 42 ฉบับที่ 493 ตุลาคม 2565

 

หมวดสังคมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 43 ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2565

 

หมวดวิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

หมอชาวบ้าน ปีที่ 44 ฉบับที่ 522 ตุลาคม 2565

 

หมวดการทหาร

เสนาธิปัตย์สาร ปีที่ 71 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565