สารบัญวารสารคัดสรร ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 : ธันวาคม 2565

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2565
เดือน :
12
จำนวนหน้า :
25

 

คลิกที่ชื่อวารสารเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หมวดกฎหมาย

จุลนิติ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2565

 

สารวุฒิสภา ปีที่ 30  ฉบับเดือนตุลาคม 2565

 


หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

การเงินธนาคาร ฉบับที่ 487  พฤศจิกายน 2565

 

ดอกเบี้ย ปีที่ 42  ฉบับที่ 497 พฤศจิกายน 2565

 

วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine ปีที่ 20 ฉบับที่ 240  ธันวาคม 2565

 

วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร ปีที่ 42 ฉบับที่ 495  ธันวาคม 2565

 


หมวดสังคมศาสตร์

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2565)


สารคดี ฉบับที่ 453  ธันวาคม 2565

 


หมวดวิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

หมอชาวบ้าน ปีที่ 44 ฉบับที่ 524  ธันวาคม 2565

 


หมวดการทหาร

นาวิกศาสตร์ ปีที่ 105  เล่มที่ 8 สิงหาคม 2565

 

นาวิกศาสตร์ ปีที่ 105  เล่มที่ 9  กันยายน 2565