สารบัญวารสารคัดสรร ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 : กรกฎาคม 2565

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2565
เดือน :
07
จำนวนหน้า :
18

 

คลิกที่ชื่อวารสารเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หมวดกฎหมาย

จุลนิติ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2565

บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 78 ตอน 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

สารวุฒิสภา  ปีที่ 30 พฤษภาคม 2565

 

หมวดรัฐศาสตร์

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

 

หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

ดอกเบี้ย ปีที่ 42 ฉบับที่ 492 มิถุนายน 2565

 

หมวดสังคมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 43 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2565

สารคดี ฉบับที่ 448 กรกฎาคม 2565

 

หมวดวิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

หมอชาวบ้าน ปีที่ 44 ฉบับที่ 519 กรกฎาคม 2565

 

หมวดการทหาร

นาวิกศาสตร์ ปีที่ ปีที่ 105 ฉบับที่ 4 เมษายน 2565