สารบัญวารสารคัดสรร ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 : สิงหาคม 2565

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2565
เดือน :
08
จำนวนหน้า :
24

 

คลิกที่ชื่อวารสารเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หมวดกฎหมาย

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

สารวุฒิสภา ปีที่ 30 มิถุนายน 2565
 


หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

การเงินธนาคาร ฉบับที่ 483 กรกฎาคม 2565 

ดอกเบี้ย ปีที่ 42 ฉบับที่ 493 กรกฎาคม 2565

วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine ปีที่ 20 ฉบับที่ 235 กรกฎาคม 2565

วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร ปีที่ 41 ฉบับที่ 490 กรกฎาคม 2565

 


หมวดสังคมศาสตร์

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 43 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2565

สารคดี ฉบับที่ 449 สิงหาคม 2565

 


หมวดวิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ

หมอชาวบ้าน ปีที่ 44 ฉบับที่ 520 สิงหาคม 2565

 


หมวดการทหาร

นาวิกศาสตร์ ปีที่ 105 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2565