สารบัญวารสารคัดสรร ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 : กันยายน 2565

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
ปีที่เผยแพร่ :
2565
เดือน :
09
จำนวนหน้า :
26

 

คลิกที่ชื่อวารสารเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หมวดกฎหมาย

วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2565

สารวุฒิสภา  ปีที่ 30 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2565  [เอกสารฉบับเต็ม
 

หมวดรัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

 


หมวดเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ/การบริหาร

การเงินธนาคาร ฉบับที่ 484 สิงหาคม 2566

ดอกเบี้ย ปีที่ 42 ฉบับที่ 494 สิงหาคม 2565

วารสารธรรมนิติ HR Society Magazine ปีที่ 20 ฉบับที่ 236 สิงหาคม 2565

วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร ปีที่ 41 ฉบับที่ 491 สิงหาคม 2565

 


หมวดสังคมศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 43 ฉบับที่ 11 กันยายน 2565

สารคดี ฉบับที่ 450 กันยายน 2565

 


หมวดวิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ
 

หมอชาวบ้าน ปีที่ 44 ฉบับที่ 521 กันยายน 2565

 


หมวดการทหาร
 

นาวิกาธิปัตย์สาร ปีที่ 46 เล่ม 2 ฉบับที่ 104 เมษายน - กันยายน 2565

นาวิกศาสตร์ ปีที่ 105 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2565