รายงานการเข้ารับการอบรม การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ตามโครงการฝึกอบรมกรรมฐานหลักสูตร 7 วัน (ไป–กลับ) รุ่นที่ 39

การอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ตามโครงการฝึกอบรมกรรมฐานหลักสูตร 7 วัน (ไป–กลับ) รุ่นที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2550 ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวจิรพรรณ กาญจนอุดม, ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

วันที่เข้าร่วม :
2550-10-14 to 2550-10-20
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :