รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยสู่การพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ

การสัมมนา เรื่อง เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยสู่การพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 - 14. 30 น. ณ ห้องแกรนด์ A-B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8 ว.
  2. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6
วันที่เข้าร่วม :
2549-11-01
ปีที่เข้าร่วม :
2549
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :