รายงานการเข้าร่วมโครงการการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการ

การสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30–16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 213–216 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

วันที่เข้าร่วม :
2561-01-18
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :