รายงานผลการสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

โครงการสัมมนาเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จัดโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่เข้าร่วม :
2560-02-17
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
แฟ้มข้อมูล :