ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ การจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดรัฐสภาประจำปี 2564

ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมตอบ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดรัฐสภา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ด้วยการคลิกไอคอนด้านล่างหรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าแบบสำรวจออนไลน์

 

 

 

      

 

กลุ่มงานห้องสมุดขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และจะนำผลตอบรับที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป