นายคงศักดิ์ รัศมี

Mr. Kongsak Rassamee

นายคงศักดิ์ รัศมี

นายช่างศิลป์
ตำแหน่ง :
นายช่างศิลป์
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) :
0-2244-2055, 0-2244-2061
โทรสาร :
0-2244-2074
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ