นายสุทธิศักดิ์ ตัสโต

Mr. Suttisak Tasto

นายสุทธิศักดิ์ ตัสโต

วิทยากร
ตำแหน่ง :
วิทยากร
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) :
0-2244-2055, 0-2244-2061
โทรสาร :
0-2244-2074
กลุ่มงาน :
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ