หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 6 หนังสือที่มีคุณค่าและวิธีจัดการหนังสือที่เปียกน้ำ