ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านที่สนใจศึกษาหนังสือเกี่ยวกับรัฐอิสราเอล

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านที่สนใจศึกษาหนังสือเกี่ยวกับรัฐอิสราเอล
🙋‍♂️🙋‍♀️🎯สามารถติดตามอ่านที่บริเวณชั้นจัดแสดงหนังสือใหม่
📚 หนังสือการดำเนินงานของรัฐอิสราเอล เกี่ยวกับวิชาการแขนงต่าง ๆ 
🚨 สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดรัฐสภา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 0 2242 5900 ต่อ 5714-15

โปสเตอร์ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านที่สนใจศึกษาหนังสือเกี่ยวกับรัฐอิสราเอล