ขอเชิญร่วมการเสวนา Library Talk เรื่อง การปฏิรูปการเลือกตั้งในเยอรมนี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยื่นคำร้องต่อสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

ขอเชิญร่วมการเสวนา Library Talk เรื่อง การปฏิรูปการเลือกตั้งในเยอรมนี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยื่นคำร้องต่อสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารัฐสภา และหอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 โซนกลาง และ Live Stream ผ่านระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ Facebook Fan Page "หอสมุดรัฐสภา"

ขอเชิญร่วมการเสวนา Library Talk เรื่อง การปฏิรูปการเลือกตั้งในเยอรมนี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยื่นคำร้องต่อสภาผู้แทนราษฎร บนเว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565