ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปัน บริจาคหนังสือใหม่ หรือหนังสือเก่าสภาพดี หรือสื่อให้ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่หอสมุดรัฐสภา

ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปัน บริจาคหนังสือใหม่ หรือหนังสือเก่าสภาพดี หรือสื่อให้ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่หอสมุดรัฐสภา ในโครงการ…“Book for Sharing and Charity at NALT” มหกรรมแบ่งปันหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนให้หอสมุดรัฐสภา เพื่อจัดมุมหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนในหอสมุดรัฐสภา ส่งเสริมการอ่านและสร้างพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน และช่วงเวลาดี ๆ หรือเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตสาธารณะในการแบ่งปันความรู้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคน

สามารถร่วมแบ่งปันหนังสือสำหรับเด็กได้ที่ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 โซนกลาง อาคารรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2566

มาร่วมเป็นเจ้าของมุมหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนในหอสมุดรัฐสภาด้วยกันนะค่ะ

เรียนเชิญทุกท่านและบุตรหลานร่วมพิธีเปิด “มุมหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนของหอสมุดรัฐสภา” และกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ หอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 โซนกลาง อาคารรัฐสภา เวลา 9.30-12.30 นาฬิกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2242 5900 ต่อ 5711

"Book for Sharing and Charity at NALT” มหกรรมแบ่งปันหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนให้หอสมุดรัฐสภา