รัฐสภาจัดงานวันรัฐธรรมนูญประจำปี 2566 “ร่วมก้าวย่างบนเส้นทางประชาธิปไตย สู่เส้นชัยแห่งรัฐธรรมนูญ” วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566

รัฐสภาจัดงานวันรัฐธรรมนูญประจำปี 2566 
“ร่วมก้าวย่างบนเส้นทางประชาธิปไตย สู่เส้นชัยแห่งรัฐธรรมนูญ” วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.  
เปิดลานประชาชนให้ทุกคนได้แสดงพลังประชาชน  แสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการร่วมแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ทุกคนจะใกล้ชิด พูดคุยนักการเมืองที่ทุกคนชื่นชอบ 
 กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 - 2 ชั้น B1
📣 เวลา 13.30 - 14.00 น. ปาฐกถาพิเศษ"ความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญ โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภา
📣 เวลา 14.00 - 14.30 น. ปาฐกถาพิเศษ "ประวัติศาสตร์ของวันรัฐธรรมนูญ" โดย ส.ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม
📣 เวลา 15.00 - 16.30 น. เสวนาเรื่อง "พัฒนาการของรัฐธรรมนูญ" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร รองศาสตราจารย์ ดร. โภคิน พลกุล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  และ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปสเตอร์งานวันรัฐธรรมนูญประจำปี 2566
โปสเตอร์งานวันรัฐธรรมนูญประจำปี 2566
โปสเตอร์งานวันรัฐธรรมนูญประจำปี 2566