ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์

ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 13 กิจกรรม นับหนึ่งกับวิจัย มือใหม่เริ่มอย่างไรดี ครั้งที่ 1 การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ "การวิจัยเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงาน"