กลุ่มงานบริการวิชาการ 1

banner
0 Results Found

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ : 8.30-16.30 นาฬิกา 

ปิดบริการในหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ (ผู้บังคับบัญชา) : 0-2242-5900 ต่อ 5730
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) : 0-2242-5900 ต่อ 5731
โทรสาร : 0-2242-5990