เอกสารทางวิชาการ เรื่อง ภัยแล้งปี 52 กับการเกษตรไทย

ผู้แต่ง :
สวีณา พลพืชน์, วิทยากร 8 ว
จำนวนหน้า :
87
ปีที่พิมพ์ :
2552