เอกสารทางวิชาการ เรื่อง อิทธิพลสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูด : ความสัมพันธ์กับกิจการโลก

ผู้แต่ง :
จงเดือน สุทธิรัตน์, วิทยากร 7 ว
จำนวนหน้า :
18
ปีที่พิมพ์ :
2552