การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงาน :
จำนวนหน้า :
217
ปีที่พิมพ์ :
2555