ประมวลสารสนเทศและดรรชนีสืบค้น แถลงการณ์ คำสั่ง ประกาศ คปค. และ คมช.

ผู้แต่ง :
แสงอรุณ อนุเคราะห์, บรรณารักษ์ 7 ว
จำนวนหน้า :
370
ปีที่พิมพ์ :
2551