สรุปการประชุม Public Policy Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์

สรุปการประชุม Public Policy Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา ผ่านระบบออนไลน์

Event Date
2023-04-10
Year
2023
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
วิจิตรา ประยูรวงษ์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ