สรุปการประชุม Public Policy Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์

สรุปการประชุม Public Policy Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา ผ่านระบบออนไลน์

วันที่เข้าร่วม :
2566-04-10
ปีที่เข้าร่วม :
2566
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
วิจิตรา ประยูรวงษ์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :