คู่มือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คู่มือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การที่คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด อยู่ที่มนุษย์ซึ่งจะต้องรู้จักวิธีเลือกใช้งานให้ถูกวิธี

ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทราบว่าคอมพิวเตอร์คืออะไร ทำงานอย่างไร และมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

หอสมุดรัฐสภา ได้จัดหาหนังสือที่น่าสนใจอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องรองรับกับสถานการณ์ COVID-19 และบริบทปัจจุบัน ขอแนะนำหนังสือที่นำเสนอเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ "คู่มือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" โดย กองบรรณาธิการ โปรวิชั่น เนื้อหาภายในเล่มได้นำเสนอเนื้อหาที่ผู้ใช้มือใหม่ควรรู้ ทั้งวิธีใช้งาน Windows 10 ขั้นพื้นฐาน และอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้กันเป็นประจำจนเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าจะใช้เบราว์เซอร์เข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ เช็คอีเมล ค้นหาข้อมูลด้วย Google Search ฝากหรือแชร์ไฟล์ที่อยู่บน Cloud ประชุมและสอนออนไลน์ ฯลฯ 

ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตนี้สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวัง ไปจนถึงการใช้งานโปรแกรมชุด Office 2019 ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน ไปจนถึงใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ

หนังสือ "คู่มือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น. (2563). คู่มือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. [QA 76.76.O63 ก351ค 2563]

ผู้จัดทำ :
บัณฑิต อุทาวงค์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วิภาวรรณ เส็งจีน, เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่

แสดงความเห็น