พลังเงียบ

พลังเงียบ

ปลุกพลังเงียบที่หลับใหล ให้ตื่นขึ้นมาผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้า...เลือกดำเนินชีวิตแบบมองโลกในแง่กว้าง ฝึกตบะชีวิตให้อยู่เหนือความวุ่นวาย

เมื่อเทคโนโลยีเจริญมากขึ้น โลกของเราก็จะมีกลุ่มคนที่เก็บตัวโดยขังตัวเองไว้ในโลกส่วนตัวอยู่กับคอมพิวเตอร์มากขึ้น คนกลุ่มนี้จะปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันน้อยลง และทำให้เกิดกลุ่มที่เลือกทำงานส่วนตัวด้วยช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งหากคนเหล่านี้ไม่รู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องอย่างที่ควรปัญหาสังคมก็จะมีมากขึ้น ดังนั้น หนังสือเรื่องพลังเงียบ หรือ Introvert เล่มนี้จึงมุ่งเสนอแง่มุมที่จะช่วยปลุกให้กลุ่มคนเก็บตัวเหล่านี้ออกมาแสดงพลังสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แก่สังคม โดยเริ่มตั้งแต่บอกวิธีสังเกตตนเองว่าเป็นคนเก็บตัวหรือไม่ อธิบายถึงการเป็นคนเก็บตัวนั้นมีทั้งได้เปรียบและเสียเปรียบ การปลุกพลังใจให้กับคนเก็บตัว แรงกดดันทางสังคมและเทคนิคการผ่อนคลาย รวมทั้งการอยู่เหนืออารมณ์จะทำให้ชีวิตมีสีสันอย่างไร เรื่องนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่ง

หนังสือ "พลังเงียบ" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : ตู้จือเจี้ยน. (2561). พลังเงียบ. [BF 698.35.I59 ต661พ 2561]

ผู้จัดทำ :
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
เพ็ญภาทิพย์ ธรรมเพ็ชร, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วันที่