ขอเชิญร่วมโครงการ "ทรงอย่าแบด อ่านอย่างบ่อย Summer Reading Challenge 2023" วันที่ 3 เมษายน ถึง วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชวนบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมท้าทายตนเองด้วยการอ่านหนังสือของหอสมุดรัฐสภาให้ได้ 5 เล่ม ในช่วง Summer นี้ ในโครงการ "ทรงอย่าแบด อ่านอย่างบ่อย Summer Reading Challenge 2023 " ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 เมษายน ถึง วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

เพียงท่านมาอ่านหนังสือในหอสมุดรัฐสภา 5 เล่ม และทำผลงานแนะนำหนังสือและถ่ายทอดความประทับใจในหนังสือทั้ง 5 เล่มที่อ่านในรูปแบบอินโฟกราฟิก หรือ คลิปวิดีโอสั้น 2 นาที ส่งมาที่ Inbox Facebook Fanpage หอสมุดรัฐสภา ภายในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยทุกผลงานที่ส่งเข้ามาจะได้รับเกียรติบัตรจา กสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ จะได้รับคัดเลือกผลงานไปเผยแพร่ทาง Facebook Fanpage หอสมุดรัฐสภา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ทุกวันทาง Inbox Facebook Fanpage "หอสมุดรัฐสภา" (เข้า facebook พิมพ์ คำว่า หอสมุดรัฐสภา ที่ช่องค้นหา) และ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ หอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 โซนกลาง อาคารรัฐสภา ในวันเวลาราชการ

ทรงอย่าแบด อ่านอย่างบ่อย Summer Reading Challenge 2023
ทรงอย่าแบด อ่านอย่างบ่อย Summer Reading Challenge 2023
แฟ้มข้อมูล :