กีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยกับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ผู้เรียบเรียง :
เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์, วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
วันที่ออกอากาศ :
2566-12
ประเภทสิ่งพิมพ์ :
หน่วยงานที่เผยแพร่ :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

กีฬาอีสปอร์ต (Esports) หมายถึง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ใช้เกมในการดำเนินการแข่งขัน มีรูปแบบและวิธีการเล่นเหมือนกับการเล่นเกมทั่วไป ทั้งเกมแนววางแผนกลยุทธ์หรือเกมแนวต่อสู้ในระบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ทั้ง Console, PC และ Mobile

พัฒนาการของกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยเริ่มเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการก่อตั้งสมาคมไทยอีสปอร์ต ต่อมาได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาคมกีฬาภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมใหม่เป็นสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (Thailand Esports Federation : TESF) โดยสมาคมได้บริหารจัดการการแข่งขันอีสปอร์ตและคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย พร้อมกับพัฒนาอีสปอร์ตให้ไปในทางที่ถูกต้อง รวมถึงผลักดันให้นักกีฬาอีสปอร์ตมีความเป็นมืออาชีพ และวางระบบให้ได้มาตรฐานภายใต้กติกาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

สถานการณ์กีฬาอีสปอร์ตในระดับโลกเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เห็นได้จากจำนวนผู้ชมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนสูงถึงประมาณ 489 ล้านคนทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องในอนาคต กีฬาอีสปอร์ตจึงเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม เช่นเดียวกับสถานการณ์กีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยที่มีผู้ชมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจำนวนมาก โดยมีจำนวนผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านคน

ที่ผ่านมาในแวดวงกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติ กีฬาอีสปอร์ตได้ถูกบรรจุเป็นรายการประเภทสาธิตในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจกีฬาอีสปอร์ต และในส่วนของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นั้น กีฬาอีสปอร์ตได้ถูกบรรจุเป็นรายการแข่งขันครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลเป็นเหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ Tekken 7 และ Arena of Valor เหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ Dota 2 และ Hearthstone ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีทักษะและศักยภาพที่ดี สามารถคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้

จากผลงานที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ประกอบกับสถานการณ์กีฬาอีสปอร์ตในประเทศที่เป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กีฬาอีสปอร์ตได้รับการยอมรับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการกีฬาอาชีพ ได้กำหนดให้กีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ

ต่อมากีฬาอีสปอร์ตได้ถูกบรรจุเป็นรายการแข่งขันครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลเป็นเหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ

จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ EA Sports FC Online เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ

จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ EA Sports FC Online เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ Arena of Valor และ Dream Three Kingdoms 2 ส่วนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลเป็นเหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญ

จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ FIFA Online 4 และ Arena of Valor เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ

จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ League of Legends: Wild Rift (ทีมชาย) เหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ

จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ League of Legends: Wild Rift (ทีมหญิง), PUBG Mobile และ Garena Free Fire และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2023 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลเป็นเหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ Attack Online 2 (ปัจเจกบุคคล) และ Attack Online 2 (ทีม)

แนวโน้มของกีฬาอีสปอร์ตเป็นไปในทางที่ดี จากการที่ได้รับการยอมรับให้จัดการแข่งขันทั้งในระดับกีฬาเอเชียนเกมส์และกีฬาซีเกมส์ ส่งผลให้แนวโน้มของกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยจะมีจำนวนผู้เล่นชาวไทยเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มระดับโลก ผู้ชมชาวไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น อุปกรณ์เทคโนโลยีมีการพัฒนา รวมถึงภาคการศึกษามีหลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอีสปอร์ตมากขึ้น

จะเห็นได้ว่ากีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติจากการได้รับเหรียญรางวัลทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ประชาชนชาวไทยได้หันมาสนใจและศึกษาเรียนรู้กีฬาอีสปอร์ตเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงควรสนับสนุนและพัฒนาแวดวงกีฬาอีสปอร์ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นทั้งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต่อไปในอนาคต

ภาพปก