ข่าวที่ดึงมา

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชนกรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม 2 ราย คือ True และ DTAC ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน

3 วัน 22 ชั่วโมง ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชนกรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม 2 ราย คือ True และ DTAC ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคม และการค้าปลีก ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้านขนาดเล็ก เพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน

3 วัน 22 ชั่วโมง ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคม และการค้าปลีก ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้านขนาดเล็ก เพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3 วัน 22 ชั่วโมง ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สภาผู้แทนราษฎร

3 วัน 22 ชั่วโมง ago
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สภาผู้แทนราษฎร

Dos & donts in Australia

3 วัน 23 ชั่วโมง ago
By Brown, Suzanne. Bangkok : iGroup Press, 2011 . 212 p. : 21 cm.. 9789746521970 Place Hold on Dos & donts in Australia

Berlitz handbook Australia /

3 วัน 23 ชั่วโมง ago
By McClymont, David. China : Berlitz, 2011 . 304 p. : 19 cm.. 9789812689016 Place Hold on Berlitz handbook Australia /

ความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับชุมชนในการก่อสร้างและประกอบกิจการเหมืองปูนที่จังหวัดระยอง

4 วัน ago
ความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับชุมชนในการก่อสร้างและประกอบกิจการเหมืองปูนที่จังหวัดระยอง

พัฒนาการทางการเมืองไทย : อำมาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือประชาธิปไตย = Thai political development : bureaucratic polity, plutocracy or democracy

4 วัน ago
By จุมพล หนิมพานิช. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 . 380 หน้า : 21 ซม.. 9749940873 Place Hold on พัฒนาการทางการเมืองไทย : อำมาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือประชาธิปไตย = Thai political development : bureaucratic polity, plutocracy or democracy

การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4 วัน 1 ชั่วโมง ago
การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอนันต์ ผลอำนวย เป็นผู้เสนอ)

4 วัน 1 ชั่วโมง ago
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอนันต์ ผลอำนวย เป็นผู้เสนอ)

ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)

4 วัน 1 ชั่วโมง ago
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)