อินโฟกราฟิก เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือจากการฉีดวัคซีน COVID-19

อินโฟกราฟิก เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือจากการฉีดวัคซีน COVID-19
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

ฉีดวัคซีนโควิดแล้วมีผลข้างเคียง สปสช. พร้อมจ่าย​

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ​ ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ​

  • เสียชีวิตรับ ​ ​ ​ 4 ​ ​ ​ แสน​
  • พิการรับ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2.4 แสน​
  • เจ็บป่วยรับ ​ ​ ​ 1 ​ ​ ​ แสน​


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona virus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564