อินโฟกราฟิก เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY

อินโฟกราฟิก เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันดี ๆ ขอนำเอาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลกมาแชร์นะคะ


เรื่องน่ารู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก (หน้า 116-121) ในเอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 38 ฉบับที่ 800 (มิ.ย. 2556) กล่าวถึงวันสิ่งแวดล้อมโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 ได้มีการประชุมชื่อ "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม" (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหามาตรการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศสมาชิกกำลังประสบอยู่อย่างเร่งด่วน
** ประเด็นสำคัญ ต้องสรรหาวิธีการดูแลแก้ไขปัญหา และตื่นตัวกับวิกฤติสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

พร้อมทั้งจัดตั้ง "โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ" หรือ "ยูเนป" (UNEP: United Nations Environment Programme) เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ปี ให้คนทั่วโลกได้ตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 38 ฉบับที่ 800 (มิ.ย. 2556)