อินโฟกราฟิก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย

อินโฟกราฟิก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
ปีที่พิมพ์ :
2566

ขอนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ​

โดยงบปี 2566 ยอดรวม 12,006,430,600 บาท แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

  1. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 8,318,178,800 บาท
  2. งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 2,902,101,700 บาท
  3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 463,170,800 บาท
  4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 322,979,300 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :