รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสวีณา พลพืชน์, วิทยากร 8 ว.
  2. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7
  3. นางสุภัทร คำมุงคุณ, วิทยากร 7
  4. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
วันที่เข้าร่วม :
2549-11-03
ปีที่เข้าร่วม :
2549
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :