รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ก๊าซ NGV พลังงานทางเลือกจริงหรือ?

การสัมมนา เรื่อง ก๊าซ NGV พลังงานทางเลือกจริงหรือ? จัดโดย สมาคมคุ้มครองผู้ริโภคไทยและภาคีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7
  2. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5
วันที่เข้าร่วม :
2549-10-19
ปีที่เข้าร่วม :
2549
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :