รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ

การสัมมนา เรื่อง พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร ( ห้อง LT 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ผู้เข้าร่วม :

นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6

วันที่เข้าร่วม :
2549-11-30
ปีที่เข้าร่วม :
2549
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :