รายงานการเข้าร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการประกอบการสาธิต เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้กับห้องสมุด

โครงการบรรยายทางวิชาการประกอบการสาธิต เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้กับห้องสมุด จัดโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.45-16.00 น.  ณ ห้อง 302 อาคารบรมราชกุมารี

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์ 7 ว.

วันที่เข้าร่วม :
2550-05-17
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :