รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

การประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-206 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี

วันที่เข้าร่วม :
2561-08-30
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :