รายงานสรุปผลการเข้าฟังการบรรยายและเสวนา เรื่อง Smart Library : การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

การบรรยายและเสวนา เรื่อง Smart Library : การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่เข้าร่วม :
2561-07-05
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :