รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กับที่มาของนายกรัฐมนตรี

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กับที่มาของนายกรัฐมนตรี จัดโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5     
  2. นางบุศรา เข็มทอง, นิติกร 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-02-01
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :