รายงานการเข้าร่วม การประชุมปฐมทัศน์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)

การประชุมปฐมทัศน์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2550 เวลา 08.00-12.10 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางวิจิตรา วัชราภรณ์, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
  2. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร 8 ว.
  3. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-06-22
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :