รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พลิกโฉมเทเลคอม : พลิกโฉมประเทศไทย

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พลิกโฉมเทเลคอม : พลิกโฉมประเทศไทย จัดโดย สถาบันนโยบายศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับ สถาบันสหสวรรษและเครือข่ายธรรมรัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2550 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสิวาพร สุขเอียด, วิทยากร 8 ว.
  2. นางสาวอัญชลี จวงจันทร์, วิทยากร 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-06-28
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :