รายงานการเข้าร่วมฟังปาฐกถา ชุด พระคุณของแหล่งเรียนมา ในหัวข้อ โลจิสติกส์กับปัญหาการคมนาคมของประเทศไทย

การปาฐกถา ชุด พระคุณของแหล่งเรียนมา หัวข้อ โลจิสติกส์กับปัญหาการคมนาคมของประเทศไทย จัดโดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551 เวลา 13.00-16.30 น ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางจงเดือน สุทธิรัตน์, วิทยากร 7
  2. นางอาริยา สุขโต, วิทยากร 5
วันที่เข้าร่วม :
2551-01-25
ปีที่เข้าร่วม :
2551
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :