รายงานการเข้าฟังอภิปราย เรื่อง สู่ประชาคมอาเซียน 2015

การอภิปราย เรื่อง สู่ประชาคมอาเซียน 2015 จัดโดย โครงการอาเซียนศึกษา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 222 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากร 5
  2. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5     
  3. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ 5
วันที่เข้าร่วม :
2551-11-04
ปีที่เข้าร่วม :
2551
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :