รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง NEDC Summit Event 2008 : Be Future-Ready Today – Session 1 Transforming data with Information Infrastructure

การสัมมนา เรื่อง NEDC Summit Event 2008 : Be Future-Ready Today – Session 1 Transforming data with Information Infrastructure จัดโดย บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ 5
  2. นายเกรียงไกร จุลหงษ์, บรรณารักษ์ 4
วันที่เข้าร่วม :
2551-11-12
ปีที่เข้าร่วม :
2551
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :